Cursussen

Er staat een aantal cursussen op de planning:

Oudercursus 'word 'n wijze ouder'
Voor ouders en begeleiders van hoogsensitieve kinderen. Hoe herken je hoogsensitiviteit? Wat zijn de kenmerken van een hoogsensitief kind? Hoe ga ik daarmee om in de opvoeding? En hoe gaat dat op school? Hoe hanteer ik een positieve benadering? Deze cursus richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd. 

De Wijze Ouder Cursus behelst vier avonden. Tijdens deze informele, laagdrempelige bijeenkomsten leer je een positieve omgang met hoogsensitieve kinderen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn ontspanning (stressmanagement), beelddenken, aandachtstraining, communicatie, omgaan met hooggevoeligheid, het bieden van een veilige ruimte. 

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Er wordt tijdens de cursus natuurlijk gezorgd voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. 

Er is tijdens deze avonden ruimte om zelf situaties in te bregenen en dingen in en/of m et de groep te bespreken. Dit hoeft natuurlijk niet als je dat niet wilt maar de mogelijkheid bestaat wel. 

De groep bestaat uitmaximaal acht personen en gaat al door bij een aanmelding van vier. Hiervoor is gekozen omdat de ruimte niet veel meersen toelaat maar ook omdat in de praktijk blijkt dat de meeste mensen het als prettig ervaren om wat persoonljike situaties aan te kunnen kaarten. Er wordt dan ook veel herkenning bij elkaar gevonden. 

Voorop staat dat er een ongedwonen sfeer is, laagdrempeligheid is hier belangrijk en iedereen kan en mag meedoen. Er is geen enkele vraag die we gek of raar vinden en we respecteren iedereen in zijn / haar eigen beleving, ervaring en mening. 

Check de agenda voor startdata.


TOF ! cursus voor jongeren
Tof ! is opgezet voor jongeren / pubers in de leeftijd 13 t/m 18 jaar. TOF ! is een superleuk initiatief.
Ook voor TOF ! geldt dat voorop staat dat de avonden leuk zijn! Gezelligheid, niet formele taal, alles kan, niks is gek. Het doel van deze bijeenkomsten is om het zelfvertrouwen en zelfinzicht bij jongeren te vergroten. 


De groepen bestaan uit maximaal acht mensen en zij komen eens per week bij elkaar bij Wen's Coaching, aan de Van der Veldstraat 1a in Lisse. Het gaat om vijf middagen. 

Tijdens de eerste bijeenkomst leren wij elkaar kennen en bespreken we een door Wendy aangekaart onderwerp. De onderwerpen voor de volgende vier bijeenkomsten worden met elkaar bepaald. 

Een paar voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen: 
* Je hebt een vriendje / vriendinnetje en hij / zij wil meer maar...
* Je zoekt een vervolgopleiding maar wat zal je kiezen?
* Je ouders 'doen moeilijk'
* Je bent het niet eens met die ene leraar !
* School is stom en waar is dat ene vak nou eigenlijk voor nodig? 
* (Homo)Seksualiteit
* Waar geloof je in ?
* Je bent vaak zenuwachtig
* Je hebt het gevoel dat je er niet bij hoort
* Je weet niet wat je moet doen

Je krijgt geen huiswerk en je hoeft ook niks voor te bereiden. Het is de bedoeling dat je door het bijwonen van deze groep je zelfvertrouwen vergroot. We doen soms wat oefeningetjes of testjes. Daardoor krijg je beter inzicht in hoe sommige dingen zo onduidelijk voor je kunnen zijn. Bovendien heb je leuk contact met de andere deelnemers. 

Check de agenda voor startdata