Coaching

Wat is coaching?
Coachen is geen therapie en gaat niet de diepte in met betrekking tot trauma’s die in het verleden zijn opgedaan.  Coaching is het onder begeleiding werken naar een verbetering van je leef- of werkomstandigheden. Een coach stimuleert je om te streven naar het oplossen van recente, actuele problemen en helpt je om te komen tot jouw doel.
De coach zal je willen leren kennen en zal afhankelijk van jouw doel, je handvatten aanreiken om dat doel te bereiken. En dat volledig afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Je wordt gestimuleerd en aan het werk gezet om daar te komen waar je wilt zijn. Als het moeilijk wordt, zal de coach je steunen en je net dat duwtje in de rug kunnen geven om je wilskracht te prikkelen en uiteindelijk van je wens werkelijkheid te maken.
Een coach werkt regelmatig samen met huisartsen, psychologen, psychotherapeuten, en diverse instellingen. Indien het noodzakelijk blijkt, wordt je doorverwezen.

Voor wie is coaching bestemd?
Wen’s Coaching werkt voor zowel particulieren als voor bedrijven. Coaching kan op elk vlak van toepassing zijn en is ook voor iedereen bestemd. Werkelijk iedereen kan voordeel hebben bij coaching. Het is maar net van welk onderwerp jij een project wil maken. Samen kunnen we bespreken hoe je tot je doel kunt komen.

Hieronder voorbeelden van uitdagingen die aan de orde zouden kunnen zijn.Werk & Privé
Mensen die een betere balans tussen werk en privé willen creëren kunnen daarbij gecoacht worden. Het stellen van prioriteiten speelt daarin vaak een grote rol. Denk hierbij ook aan de combinatie van werk en ouderschap. Hoe deel je de dagen in om tijd genoeg te hebben voor de kinderen én aan je carrière te werken? Soms lopen mensen hier in vast. Een coach helpt je dan op weg.

Hoog sensitiviteit
Wen’s Coaching heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van ouders, verzorgers, leraren, leidsters, kortom; verzorgers van kinderen, om hoog gevoelige kinderen goed te kunnen begeleiden. Ook hoog sensitieve volwassenen zelf kunnen adequate begeleiding verwachten. Dit kan in de vorm van een korte of langdurige training in groepsverband maar ook binnen een één-op-één coaching / training is dit een mogelijkheid.De opvoeding
Veel ouders van opgroeiende kinderen kampen met alledaagse opvoedingsvragen of beginnende opvoedingsproblematiek. Op een laagdrempelige wijze kunnen ouders van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd begeleid worden binnen Wen’s Coaching. Het doel is om de opvoedingscompetenties van ouders te vergroten door hen bewust te maken van de mogelijkheden het gedrag van de kinderen positief te beïnvloeden. In de praktijk blijken ouders het niet altijd gemakkelijk te vinden opvoedingsvaardigheden bewust, consequent en goed toe te passen. Wen’s Coaching staat je bij.

Chaos
Mensen die zich in een chaotische periode van hun leven bevinden, kunnen van een coach net dat duwtje in de rug krijgen om verder te kunnen komen. Om te ordenen en hun leven weer op een opgeruimde manier te kunnen indelen.

Organiseren van de persoonlijke administratie
Het komt heel veel voor dat mensen met alle regeltjes en wetten, door alle papierwerk, rekeningen en brieven, ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Door de administratie opnieuw te organiseren in samenwerking met een coach, kan er een grote last van hun schouders vallen. Wanneer weer duidelijk wordt waar men staat in de wereld van paperassen, kan een grote verlichting volgen. Er is weer duidelijkheid.

Je talenten benutten
Je wilt meer uit je talenten halen dan je toe nu toe hebt gedaan. Je wilt dat wel, maar weet niet hoe? Voor mensen die hun talenten verder zouden willen ontwikkelen kan een coach veel betekenen. En wat zijn eigenlijk jouw talenten? Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Waar wil je naartoe? Wat is je doel? Samen werken we daaraan!

Het starten van een eigen onderneming
Altijd al gedroomd van het starten van je eigen bedrijf? Hoe doe je dat? Waar begin je? Wat is nu echt belangrijk; hoe stel je prioriteiten? Doe je er goed aan? Daag jezelf uit en bespreek dit met de coach.

Communicatie en zelfvertrouwen
Doordat communiceren voor sommigen niet gemakkelijk is, kan het zelfvertrouwen een deuk oplopen. Wanneer een coach je begeleid naar het verbeteren van je communicatie. Of je leert hoe je een goede brief moet schrijven, wanneer je wel of niet amicaal kan zijn, hoe je communicatie kan interpreteren, hoe je feedback kunt geven en ontvangen, kan het zelfvertrouwen weer opgebouwd worden.

Stress
Een heel veel voorkomende uitdaging is om met mensen die leven met een te veel aan stress aan de slag te gaan. Waar ligt de bron van al deze stress? Wat maakt jou gestrest? Wat is de grens? Waar wil je naartoe? Samen bespreken we wat je doelstelling wordt en stippelen we een traject uit om dat doel te bereiken.

Verandering van baan
Veel mensen zijn op zoek naar (ander) werk of overwegen een carrière switch. Waar begin je? Waar wil je heen? Wat is je ideale baan? Er wordt gekeken naar wat reëel is, wat zijn de mogelijkheden? Hoe kom je daar waar je graag wilt zijn? Op alles dat met dit onderwerp te maken heeft kan gecoacht worden.

Nieuwe medewerker
Bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers en daarbij assistentie wensen van een coach om tot een beslissing te komen kunnen ook bij Wen’s Coaching terecht. Past diegene wel in het team, is er een functieprofiel, wat zijn de afspraken, hoe verloopt de procedure? Allemaal vragen waarbij de coach assistentie kan bieden.

Verzuimproblematiek
Vrijwel alle ondernemers hebben te maken met verzuimproblematiek. Echter, bedrijven kunnen een coach inhuren om te bekijken hoe dit verzuim tot een minimum beperkt kan worden en kan blijven. Er zal met de ondernemer bekeken worden hoe het verzuim in de toekomst beperkt kan worden door een eventueel andere aanpak. Er zal daarvoor een verzuimpreventieplan worden opgesteld. Een werknemer die veel ziekteverzuim heeft kan in hetzelfde traject betrokken worden als bovengenoemd voor de werkgever. Er zal een persoonlijk traject worden uitgezet voor de werknemer.

En meer…
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarbij een coach kan helpen. Er zijn talloze omstandigheden denkbaar waarbij de coach je verder zou kunnen brengen. Denk maar eens aan afvallen, een opleiding volgen, je verhaal doen, je werk beter indelen, een nieuwe weg inslaan, opnieuw beginnen na een scheiding, enz.

Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd mailen of bellen.