Wen’s Ethische Code

 

Wen’s Coaching handelt altijd in het belang van de cliënt.

Ethische Waarden:
De basis voorwaarden voor coaching counselling zijn: Integriteit, Onpartijdigheid en Respect.

 

1 Verantwoordelijkheid
Tijdens het coachen en trainen, tijdens supervisie en in mediation doet Wen al het mogelijke om de veiligheid van de cliënt te garanderen. Coaching is een vorm van hulpverlening; uitbuiting in wat voor vorm dat ook is nooit toegestaan. Ongeacht de setting of het tarief, Wen’s Coaching werkt altijd volgens de hoogste ethische standaard.

2 Antidiscriminatie regels
Wen’s Coaching is bewust van eventuele vooroordelen en stereotype opvatting en zorgt ervoor een anti discriminerend(e) houding en gedrag te hebben. Zowel in de rol als coach als in het dagelijks leven.

3 Vertrouwelijkheid
Wen’s coaching biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijke niveau, omdat privacy van de cliënten wordt gerespecteerd en hierdoor de vertrouwensband opgebouwd wordt die noodzakelijk is voor het coachen. Zie hiervoor ook het privacy beleid.

4 Contracten
De condities en voorwaarden waaronder Wen’s Coaching haar diensten aanbiedt, worden vooraf aan cliënt kenbaar gemaakt. Bij tussentijdse verandering hiervan zal vooraf met de cliënt overeenstemming bereikt worden.

5 Grenzen
Tijdens en rond de coaching-, training-, supervisie- en/of mediation-relatie zullen duidelijk grenzen gesteld worden en in acht worden genomen. Er wordt rekening gehouden met de effecten van overlappende, dubbele of al bestaande relaties.

6 Competentie
Wen’s Coaching doet al het mogelijke om de kwaliteit van het werk te controleren, de eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van geschikte supervisie en/of intervisie.