Het Pedagogisch Beleidsplan

Een workshop voor gastouders.

Gastouders zijn volgens de Wet Kinderopvang verplicht goed op de hoogte te zijn van het Pedagogisch Beleidsplan van het gastouderbureau waar zij mee werken. De GGD is toezichthouder van de gastouderopvang en controleert tijdens een inspectie van en bij de gastouder of de gastouder goed op de hoogte is van het beleidsplan van het bureau. Soms werkt een gastouder met meerdere gastouderbureaus en soms werken gastouders exclusief met één bureau samen. Hoe ga je bijvoorbeeld te werk als je meerdere beleidsplannen moet volgen?

Hoe laat je zien dat je in jouw dagelijkse werk daadwerkelijk het beleidsplan van het bureau volgt?
Wat zijn de belangrijkste aspecten uit zo’n plan?
Zijn er verplichtingen aan de inhoud van het beleidsplan van het bureau?
Waar moet ik op letten bij de inspectie van de GGD m.b.t. het plan?
Wanneer houd ik me wel of juist niet aan het plan?

Het lijkt soms een vaag begrip; werken volgens een plan van een bureau. Het kan houvast geven maar ook verwarring scheppen. Deze workshop biedt je inzichten in de werkwijze, verplichtingen en mogelijkheden die het beleidsplan je biedt.

Het bespreken van een goede voorbereiding op de inspectie van de GGD is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst.

Tijdens één bijeenkomst krijg je voldoende tips en tools aangereikt om duidelijkheid te scheppen in de vele perspectieven.

Wanneer deze workshop gegeven wordt? Check de Agenda.

Voor kosten zie Tarieven.