Intervisie

Intervisie is een zwaar ondergewaardeerde werkvorm. Dit kan teams een ontzettend grote meerwaarde geven. Intervisie wordt onderschat want het probleemoplossende karakter van deze werkvorm geeft een heel snel en groots resultaat. Intervisie is een werkvorm waarbij een groot beroep gedaan wordt op de inbreng en deskundigheid van de deelnemers zelf. Met elkaar gaan we probleemoplossend aan de slag. We doen een beroep op elkaar om mee te denken over een vraagstuk of probleem uit je eigen (werk)situatie. Je zou intervisie dus ook een zelfhulpmethode kunnen noemen.

Er zijn veel verschillende soorten intervisie. Ofwel, er zijn veel verschillende manieren waarop je structuur kunt geven aan het gesprek dat binnen intervisie plaatsvindt.

Wen’s Coaching organiseert regelmatig intervisie bijeenkomsten volgens (met name) de incidentmethode. Uiteraard zijn er vele vormen van intervisie mogelijk. Echter, hieronder wordt de incidentmethode, die heel praktisch en doelgericht werkt, beschreven.

Ook voor andere / externe organisaties kan intervisie verzorgd worden. Onder deskundige en ervaren begeleiding waardoor er niet afgedwaald wordt en de gesprekken niet ‘uit de bocht vliegen’. Er wordt gestructureerd en doelgericht op het specifieke probleem ingegaan binnen een respectvol gesprek waarbij oordelen niet is toegestaan.

Volgens de incidentmethode werkt Wen’s als volgt:

Er is een intervisiebegeleider, een probleem-inbrenger en er zijn deelnemers.

Introductie
De inbrenger beschrijft in 3 minuten kort en feitelijk de situatie.

Probleemverkenning
De deelnemers noteren vragen en krijgen daar 5 minuten de tijd voor.
De deelnemers stellen binnen 15 minuten open vragen en geven geen advies.
In deze fase worden de feiten worden door de deelnemers verzameld.

Analyse
De deelnemers analyseren de kern van het probleem in 10 minuten.

Adviesronde
Iedere deelnemer formuleert wat voor advies hij/zij de inbrengen wil geven in 10 minuten.

Afronding
De inbrenger geeft aan welke adviezen hem/haar aanspreken en waarom.

 

Aanvullend

De incidentmethode is een strak gereguleerde intervisie methode. Deze methode is geschikt voor kleine en grote groepen en bij problemen die emoties kunnen oproepen. Het is brainstormen zonder met elkaar in discussie te gaan.

Oordelen is niet toegestaan.

Privacy is een groot goed; ook binnen intervisie. Derhalve is een AVG Verklaring van toepassing.

Intervisie brengt mensen erg veel. Niet alleen in het werk maar ook in privé situaties kan intervisie een uitkomst bieden. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Het doet jou en je team enorm groeien!