Over kinderen

Sinds 2009 heb ik mij toegelegd op de opvoeding en begeleiding van kinderen.
In dat kader geeft Wen’s Coaching diverse presentaties, workshops en trainingen aan ouders en begeleiders van kinderen.

Heb jij een kind dat onbegrepen gedrag vertoont? Of zit er in jouw groep bij de kinderopvang een kind dat gedragingen laat zien die je niet kunt duiden? Misschien zit er in de klas een kind dat buiten de boot lijkt te vallen? Soms kan het gedrag van een kind van grote invloed zijn op het gezinsleven of in de groep bij de opvang of op school. Het onbegrepen gedrag kan je soms zelfs tot wanhoop drijven. Je doet je best en trekt misschien zelfs alles uit de kast maar het wil maar niet lukken om rust te creëren. Je zoekt naar rust voor jezelf maar met name rust voor het kind in kwestie. Je kunt echt met je handen in het haar zitten. Mensen in je omgeving hebben dan ook nog eens een mening en gevraagd of ongevraagd laat je die op je af komen. Het doel is uiteindelijk voor iedereen hetzelfde. Streeft niet iedereen naar het geluk van een kind?

Ik begeleid ouders en begeleiders van kinderen wanneer er (misschien) sprake is van:

Hoogsensitiviteit

ADHD en/of ADD

Opvoedingsvraagstukken 

Er hoeft natuurlijk helemaal geen sprake te zijn van een stoornis wanneer er uitdagingen bestaan rondom het gedrag van een kind. Soms is het een samenloop van omstandigheden die er voor gezorgd heeft dat er een kink in de kabel kwam. Stress doet heel veel met mensen. Met volwassenen én met kinderen. Wellicht zijn er duidelijke stresssituaties aan de orde (geweest) die het onbegrepen gedrag van het kind hebben veroorzaakt. Of misschien was er wel een vorm van stress maar heb je het als ouder of begeleider niet gezien.

Wen’s richt zich op de ouders en begeleiders van het kind, op de communicatie en interactie. Ik werk individueel maar ook in groepsverband maar altijd op maat. Er is altijd persoonlijk één-op-één contact op een zeer betrokken wijze waardoor we tot de kern komen.

Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te te bespreken.