Tijdens Corona

Voordat het coronavirus een rol ging spelen in ons leven, was alles al flink hectisch binnen onze maatschappij. Er wordt veel van ons verwacht en wij verwachten veel van onszelf. Ik merk dat bij veel mensen de lontjes wat korter worden. Ons geduld wordt, in veel gevallen, enorm op de proef gesteld. Bovendien hebben veel mensen te maken met zware taken binnen een cruciaal beroep. Momenteel zijn er ook heel veel mensen met financiële onzekerheden. Tegelijkertijd wil iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en spelen er dilemma’s en overwegingen. Er zijn veel zorgen ook over gezondheid van jezelf of van mensen om je heen, mensen om wie je geeft.

Dit nare virus brengt ook heel mooie dingen met zich mee. Zo zijn er veel prachtige initiatieven in heel korte tijd uit de grond gestampt om toch het gevoel te krijgen dat we dicht bij elkaar zijn. Er worden bloemen uitgedeeld, mini-concertjes gegeven, kaartjes gestuurd en kinderen (vaak ook de ouders ;-)) versieren de ramen. Er wordt geklapt voor de zorg en er worden veel mooie woorden gedeeld waarin complimenten worden geuit voor mensen die nu heel hard werken. Mensen die nu vechten voor hun gezondheid wordt een hart onder de riem gestoken. Men is zich in veel gevallen ook bewuster van wat écht belangrijk is in het leven. De betrekkelijkheid komt aan de orde.

Er zijn dus veel ballen hoog te houden en er zijn veel factoren die je wakker kunnen houden. Of je nu een gezin met jonge kinderen hebt, of je bent alleenstaand. Of je een zware baan hebt, werkloos bent of studeert. Voor volwassenen, ouderen, en heel jonge mensen. Corona raakt écht iedereen. De onzekerheid op heel veel vlakken die deze crisis met zich meebrengt geeft frustratie. En frustratie geeft ongewenste gedragingen. Sommige mensen hebben zelf door dat ze zich anders opstellen dan zij gewend zijn te doen. Maar anderen hebben het niet door en worden er al dan niet door hun naasten op gewezen.

Al met al kun je stellen dat er op dit moment enorm veel mensen een positieve weg proberen te vinden in de situatie die nu speelt. Dat je hiervoor hobbels moet nemen is begrijpelijk. Ik voorzie wel dat we langere tijd met enige vorm van maatregelen te maken zullen hebben. Uiteindelijk zullen de overheidsmaatregelen, zoals die op dit moment gelden, natuurlijk versoepeld gaan worden. Dit zal stapsgewijs gaan, want we kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is. Daarmee is het coronavirus, ofwel COVID-19, namelijk niet weg. De overheid heeft het over het ‘nieuwe normaal’. Wat daarmee bedoeld wordt, zal door iedereen anders ingevuld worden en tocht komt het voor velen ook weer op hetzelfde neer. We zullen ons lange tijd moeten gaan aanpassen aan een situatie die ons niet bekend is. De anderhalve meter afstand voorop. Hoe gaan we hier mee om? Wat staat ons te wachten? Hoe kunnen we hier een zo positief mogelijke draai aan geven?

Ik ben bezig met het ontwikkelen van online trainingen maar bied nu al één-op-één coaching voor mensen die vragen hebben, vastlopen, twijfels willen verdrijven, onzekerheden willen delen en/of op zoek willen gaan naar een manier waarin zij zich kunnen vinden. Samen zullen we een weg vinden die voor jou te behappen is. Waar jij je goed bij voelt. Dat hoeft echt geen lang of zwaar traject te zijn! We kunnen dit doen via videobellen maar denk ook aan gewoon telefonisch contact, zoommeeting, enz.

Zorg goed voor jezelf en gun jezelf het beste!

Groet,
Wendy