Tijdens Corona

Voordat het coronavirus een rol ging spelen in ons leven, was alles al flink hectisch binnen onze maatschappij. Er wordt veel van ons verwacht en wij verwachten veel van onszelf. Ik merk dat bij veel mensen de lontjes wat korter worden. Ons geduld wordt, in veel gevallen, enorm op de proef gesteld. Momenteel zijn er veel mensen met financiële onzekerheden. Tegelijkertijd wil iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en spelen er dilemma’s en overwegingen. Er zijn flink wat zorgen. Over gezondheid, van jezelf of van mensen om je heen, mensen om wie je geeft. Of juist zorgen over politieke kwesties en beslissingen die voor ons worden genomen. Maatregelen waar niet iedereen het mee eens is. Het is een onzekere periode waar niemand aan wil wennen.

Dit nare virus bracht ook heel mooie dingen met zich mee. Zo zijn er tijdens de ‘intelligente lockdown’ veel prachtige initiatieven in heel korte tijd uit de grond gestampt. Om toch het gevoel te hebben dat we dicht bij elkaar waren. Er werden bloemen uitgedeeld, mini-concertjes gegeven op binnenplaatsen, echte postkaartjes gestuurd en kinderen (vaak ook de ouders ;-)) versierden de ramen. Er werd geklapt voor de zorg en er werden veel mooie woorden gedeeld waarin complimenten werden geuit voor mensen die heel hard werkten. Mensen die vochten voor hun gezondheid werd een hart onder de riem gestoken. Men is zich in veel gevallen ook bewuster van wat écht belangrijk is in het leven. De betrekkelijkheid kwam en komt aan de orde.

Inmiddels is de sfeer wat veranderd en zijn meningen ontzettend verdeeld geraakt. Dat mag natuurlijk ook. Zo zijn er de complotdenkers, mensen die heel nerveus worden van het virus en alles daar omheen. Er zijn mensen met veel angst. Je hebt realisten en er zijn natuurlijk ook mensen die het allemaal onzin vinden. Wat je er ook van vindt, je mag het vinden.

Maar goed, er zijn dus veel ballen hoog te houden en er zijn veel factoren die je wakker kunnen houden. Of je nu een gezin met jonge kinderen hebt, of je bent alleenstaand. Of je een zware baan hebt, werkloos bent, studeert of ondernemer bent. Voor volwassenen, ouderen, en heel jonge mensen. Corona raakt écht iedereen. De onzekerheid op heel veel vlakken die deze crisis met zich meebrengt geeft frustratie. En frustratie geeft ongewenste gedragingen. Sommige mensen hebben zelf door dat ze zich anders opstellen dan zij gewend zijn te doen. Maar anderen hebben het niet in de gaten en worden er al dan niet door hun naasten op gewezen.

Al met al kun je stellen dat er op dit moment veel mensen een weg proberen te vinden in de situatie die nu speelt. Dat je hiervoor hobbels moet nemen is begrijpelijk. Ik voorzie wel dat we langere tijd met enige vorm van maatregelen te maken zullen hebben. Er wordt van ons verwacht dat we ons langere tijd moeten aanpassen aan een situatie die ons niet bekend is. Hoe gaan we hier mee om? Wat staat ons te wachten? Hoe kunnen we hier een zo positief mogelijke draai aan geven? Hoe zie jij de toekomst?

De trainingen, workshops, presentaties, enz. die ik momenteel geef, worden in kleine groepjes aangeboden. In onze eigen trainingsruimte in Lisse bied ik bijeenkomsten van maximaal tien personen. Zo is voor iedereen ruimte genoeg. Voor bijeenkomsten bij bedrijven wordt gekeken hoe groot de beschikbare ruimte is zodat iedereen zich goed kan voelen en er ruimte genoeg is voor iedereen. Sommige mensen willen liever online gecoacht worden. Ook dat komt regelmatig voor op dit moment. Belangrijk is dat je je goed voelt bij het contact dat er is. Het vergt van iedereen aanpassingsvermogen. Ik denk graag met je mee.

Zorg goed voor jezelf en gun jezelf het beste!

Tot snel,

Groet,
Wendy