Interactieve Communicatie met Kinderen

Iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt kan deelnemen aan deze inspirerende training Interactieve Communicatie met Kinderen.

Interactie
Interactie is een wisselwerking, het op elkaar reageren. Interactie is dus altijd een samenwerking. Eigenlijk kun je stellen dat een goede interactie de basis is voor kwalitatief goede communicatie. En dat is nu juist waar wij binnen deze training heel hard aan gaan werken. Je gaat zien hoe je als geen ander kinderen een veilige, stimulerende, uitdagende omgeving biedt. Deze training reikt je een brede basis voor zelfontwikkeling aan en zal een groei geven aan de wijze waarop je met kinderen omgaat. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die opgroeien in een omgeving waar veel aandacht aan taal en interactie werd besteed, beter presteren op de basisschool. Het geeft kinderen een voorsprong op de taalontwikkeling in hun latere leven. Daar werken wij natuurlijk graag aan mee!

Hoe en wat? 

Tijdens de training ga je werken aan deze disciplines
Reactie, Waardering voor uniciteit, Begrenzen, Communiceren, Steuntje in de rug naar ontwikkeling, Interacties volgen.
Sommige van deze onderdelen lijken misschien wat vaag of ingewikkeld. Tijdens de bijeenkomsten zullen al deze vaardigheden uitgelegd en toegelicht worden. Het effect dat interactie op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen heeft, wordt uitgebreid behandeld. Zo ook wat het bieden van een rijke taalomgeving inhoudt.

Inhoud
Zoals alle bijeenkomsten die Wen’s Gastouderbureau organiseert, is ook deze training laagdrempelig opgezet. Het is een behoorlijk intensieve training maar toegankelijk, met een no-nonsense insteek en geschikt voor álle niveaus. Voor de beeldvorming tref je hier een kleine greep uit de vele onderwerpen die tijdens de trainingsbijeenkomsten aan de orde komen: meespelen, vriendelijke communicatie, kinderen waarderen om wie ze zijn, gewenst gedrag benoemen, gedachten en gevoelens verwoorden, uitdagen, enz. Al deze voorbeelden worden behandeld in relatie tot de genoemde disciplines. Tijdens de bijeenkomsten wordt er uitleg gegeven, worden er opdrachten gemaakt en oefeningen besproken. Je krijgt huiswerk dat bestaat uit praktijkopdrachten. In een werkstuk verzamel je al je opdrachten waardoor je je groei kun monitoren. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt besproken hoe we dit allemaal gaan bewerkstelligen.

Taal(niveau)
Interactie kan niet plaatsvinden zonder taal. Daarom is taal onlosmakelijk een zeer belangrijk onderdeel van deze training. Ook als je niet zo goed bent in je Nederlands kun je absoluut alsnog meedoen aan deze training. Misschien wel JUIST dan. We gaan je niet taalkundig overhoren of onderwerpen aan ingewikkelde toetsen. Ook gaan we je tijdens de trainingsbijeenkomsten geen taallessen geven. Je krijgt wél de kans om door zelfstudie jouw taalniveau een boost te geven.

Praktisch

Deze training bestaat uit vier trainingsbijeenkomsten; vier avonden van 19.30 tot 22.00 uur.

Een vereiste is dat je zelf kinderen hebt of met kinderen werkt. Er wordt namelijk flink wat huiswerk gegeven en veel van de opdrachten zijn praktisch. Het is een vrij intensieve training.

Wanneer alle bijeenkomsten zijn bijgewoond, opdrachten zijn voltooid en je het werkstuk hebt gemaakt, ontvang je het deelnamecertificaat.

Als je deze training hebt gevolg zullen niet alleen jij maar vooral de kinderen hier voor altijd profijt van genieten!

Wanneer deze training gegeven wordt? Check de Agenda.

Voor kosten zie Tarieven.